بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Friends

Isnin, 31 Januari 2011

Dosa Besar dan Dosa Kecil

“Speeches For An Inquiring Mind”
Author by Imtiaz Ahmad M. Sc., M. Phil. (London)
Translated by Ir. Gusti Noor Barliandjaja and Muhammad Arifin M.A. (Madinah)


DOSA BESAR DAN DOSA KECIL

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ 31,

Apabila kamu menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang bagimu untuk mengerjakannya, maka Kami hapuskan dosa-dosamu yang kecil dan Kami masukkan kamu kedalam tempat yang mulia (Syurga).

Dari ayat di atas, jelas terdapat dua macam dosa, yakni dosa besar dan dosa kecil. Jelas pula bahwa Allah SWT berjanji bahwa jika seorang hamba menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, maka Allah SWT memaafkan kesalahan/dosa kecil yang pernah dilakukannya. Haruslah kita ingat bahwa terdapat prasyarat untuk terpenuhinya (janji Allah SWT itu) yakni, semua yang fardlu (wajib) seperti halnya shalat, zakat, dan puasa, harus tetap dikerjakan dengan tertib dan teratur, sambil terus berusaha menjauhi dosa-dosa besar, sebab meninggalkan yang fardlu itupun tergolong melakukan dosa besar. Jadi, jika seorang hamba melaksanakan semua yang diwajibkan (fardlu) dan meninggalkan perbuatan dosa besar maka Allah SWT akan memaafkan dosa-dosa kecilnya.

Apakah dosa itu? Apa sajakah dosa-dosa kecil itu? Dan, apa saja pulakah yang tergolong dosa-dosa besar?

Dosa adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan kehendak dan perintah Allah SWT. Sampai disini belum dibedakan besar kecilnya dosa.
Abdullah bin Abbas berkata,

“ Setiap perbuatan menentang ajaran Islam adalah dosa besar.”

Oleh karena itu, jika dosa-dosa kecil dilakukan berulang-ulang, secara sembrono (serampangan), dan dikerjakan dengan terang-terangan, maka akan terangkum menjadi suatu dosa besar. Seorang ulama menerangkan pengaruh-pengaruh dosa kecil dan dosa besar dengan contoh berikut ini. Ia mengibaratkan dengan perbandingan sengatan kalajengking kecil dengan kalajengking besar. Juga ibarat rasa panas terbakar api kecil dibanding dengan terbakar api yang besar. Semuanya terasa sangat sakit, namun akibat yang ditimbulkan oleh yang besar menyisakan luka yang lebih parah. Begitu juga, kedua jenis dosa itu sama berbahayanya, akan tetapi kerusakan yang diderita akibat dosa besar lebih parah daripada dosa kecil.

Muhammad bin Ka’ab Kuradzi berkata, “Ibadah yang terbaik kepada Allah SWT adalah menjauhi segala dosa. Allah SWT tidak akan menerima shalat ataupun ibadah yang lain dari seseorang yang tidak menjauhi perbuatan dosa.” Demikian juga, Fudhail bin 'Iyyad berkata, “Semakin dianggap kecil suatu dosa oleh seseorang, semakin menjadi besar dosa itu di hadapan Allah SWT.”

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Ketika seorang mukmin berbuat suatu dosa, dosa itu menjadi sebuah noda hitam pada hatinya. Jika ia menyesalinya (memohon ampunan) hilanglah noda itu. Jika ia tidak menyesali perbuatan itu maka noda itu akan membesar dan membesar sehingga menutupi seluruh hatinya.” Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya, Surat Al-Muthaffifin Ayat 14.

"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka"

Bilamana hati telah sepenuhnya tertutup oleh noda, tak satupun petunjuk dapat menembus kedalam hati dan orang sedemikian itu tidak akan mendapat manfaat dari peringatan-peringatan yang terdapat didalam Al-Qur’an. Hal ini ditekankan berulang-ulang didalam Al-Qur’an, bahwa Al-Qur’an adalah peringatan bagi mereka yang sadar atas adanya Tuhan dan terbuka hatinya untuk menerima petunjuk.

Marilah kita mengartikan dosa besar sesuai dengan cahaya petunjuk dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Menurut ulama', setiap dosa yang telah ditetapkan siksanya didalam Al-Qur’an; tentu saja Allah SWT yang menetapkan hal itu; atau dimana terdapat ancaman api neraka, tergolong pada dosa-dosa besar. Maka, sebagaimana telah diuraikan terdahulu dosa sekecil apapun jika selalu dilakukan secara sembrono dan terang-terangan akan berubah menjadi dosa besar. Seseorang menyebutkan kepada Ibnu Abbas RA bahwa hanya ada tujuh dosa besar. Ibnu Abbaspun mengatakan tidak hanya tujuh. Sebaiknya katakan saja tujuh ratus. Adapun Imam Ibnu Hajar Makki RA telah menguraikan daftar dosa besar sekaligus dengan penjelasannya yang terperinci didalam buku beliau, Kitabuzzawajir. Terdapat 468 (empat ratus enam puluh delapan) dosa besar, ini hanya ditinjau dari segi ketidak-patuhan terhadap Allah SWT.

Bagaimanakah termaafkannya sebuah dosa kecil? Sebagai contoh terhapusnya dosa-dosa kecil dijelaskan didalam sebuah Hadits yang menggambarkan sebagai berikut: Ketika seseorang berwudlu’, membasuh bagian-bagian kepala dan anggota badan, maka dosa-dosa yang berhubungan dengan bagian-bagian yang dibasuhnya itu pun hanyut oleh air wudlu bagaikan dedaunan kering di pepohonan yang berguguran diterpa angin. Ibaratnya, ketika kita berkumur-kumur maka terhapuslah dosa yang berasal dari lidah kita, ketika kita membasuh kaki maka terhapus dosa yang terjadi dengan melibatkan kaki-kaki kita. Pada waktu kita melangkahkan kaki menuju Masjid setelah berwudlu, setiap langkah kaki menjadi tebusan bagi dosa-dosa kecil yang telah kita perbuat. Adapun dosa besar tidak bisa kita hapuskan hanya dengan berwudlu ataupun mengerjakan shalat. Penghapusan dosa besar dilakukan dengan penyesalan yang tulus dan bersungguh-sunguh. Penyesalan atau taubat terdiri atas sedikitnya tiga unsur.

Pertama, orang yang berdosa besar harus mengenali dosanya dan mengakui bahwa ia telah berdosa.

Ke-dua, ia harus berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Ke-tiga, haruslah ia merasa malu dengan perbuatannya itu dan secara tulus-ikhlas memohon ampunan-Nya.

Karena itulah jika orang yang mengerjakan shalat dan menjalankan puasa namun masih melibatkan diri dalam perbuatan dosa besar, niscaya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang besar ataupun yang kecil. Nabi Muhammad SAW menyebutkan jumlah dosa besar itu berlainan jumlahnya tergantung pada waktu dan situasinya. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa tidak ada angka pasti perihal macam dan banyaknya dosa-dosa besar.

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Aku beritahukan kepadamu tiga macam dosa yang paling besar, yakni: Mengada-adakan sekutu bagi Allah SWT, tidak patuh kepada kedua orangtuamu, dan memberikan kesaksian palsu.” (Bukhari dan Muslim)

Masih dari Hadits Bukhari dan Muslim, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW perihal dosa besar. Jawaban beliau adalah menyekutukan Allah SWT. Kemudian dosa besar apakan yang berikutnya. Nabi Muhammad SAW menjawab, “Membunuh anak-anak karena khawatir atas tanggung-jawab memberi makan.” Kemudian orang itu masih bertanya dosa apalagi yang berikutnya. Nabi Muhammad SAW menjawab, “Berzina dengan istri tetangga.” Perlu diingat bahwa berzina saja sudah merupakan dosa besar. Disamping itu, seorang mukmin wajib melindungi keluarga tetangganya. Maka, berbuat zina dengan tetangga berarti melakukan kejahatan ganda.

Nabi Muhammad SAW juga bersabda, “Mencaci orang-tua sendiri adalah dosa besar.” Dengan rendah-hati sahabat bertanya, “Mungkinkah seseorang mencaci orang-tuanya sendiri?” Beliau menjawab, “Kamu mencaci orang tua seseorang, kemudian ia berbalik membalas mencaci orang-tuamu.” Jadi, mencaci orang-tua dari orang lain sama saja dengan mencaci orang-tuamu sendiri. (Shahihin)

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Menyekutukan Allah SWT, membunuh orang lain tanpa alasan kuat, menyalah-gunakan harta anak yatim, melakukan riba’, melarikan diri dari pertempuran, melemparkan tuduhan (memfitnah) kepada perempuan-perempuan shalihah, tidak taat kepada ibu-bapak, dan tidak menghormati Baitullah, semua itu termasuk dalam kelompok dosa besar.” (Bukhari)

Rasulullah SAW juga bersabda, “Bilamana seseorang melemparkan tuduhan tanpa dasar hanya karena ingin melecehkan orang lain, atau untuk berputus asa terhadap kasih-sayang Allah SWT dan untuk melanggar hukum-hukum waris, itu semua termasuk dosa-dosa besar.” Menurut Hadits lain, menjamak dua shalat dalam satu waktu tanpa alasan yang sah menurut syariah juga merupakan dosa besar. Shalat hendaklah dikerjakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan.

Suatu kali Rasulullah SAW bersabda, “Celakalah orang itu!” Beliau mengulangi sampai tiga kali. Abu Dzar RA pun dengan rendah-hati bertanya, “Siapakah dia Wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab, “Seorang yang sombong, yang mengenakan pakaian begitu panjang sehingga menyentuh tanah, seorang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT lalu diceritakan kepada orang-orang untuk ketenaran dirinya, seorang yang telah lanjut usia namun berzina, seorang yang menduduki jabatan penting namun ia berkhianat, seorang yang telah diberkahi Allah SWT dengan keturunan yang banyak namun ia berlaku sombong, ataupun seorang yang mempertunjukkan ketaatkan kepada Imam (Pemimpin)-nya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan duniawi.” (Muslim)

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Orang-orang ini tidak akan masuk Surga: orang yang minum khamr (minuman beralkohol), orang yang tidak patuh kepada orang-tuanya, orang yang memutuskan silaturahim dengan saudara-saudaranya tanpa alasan yang benar, orang yang membanggakan dirinya kepada orang lain, orang yang menuruti perbuatan syeitan untuk meramalkan yang belum terjadi dan seorang yang tidak berusaha mencegah keluarganya dari perbuatan-perbuatan asusila (bertentangan dengan moral).” (Nasa’i dan Musnad Ahmad)

Nabi SAW bersabda, “Seorang pengadu-domba tidak akan masuk surga.” (Shahihain)

Saya memohon kepada Allah SWT agar mengampuni dosa-dosa kita yang kecil dan yang besar, dan memberi kita kesanggupan untuk mengikuti petunjuk-Nya yang terdapat didalam Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW. Amiin

Muhasabah

Ahmad : Atan mari sekejap!
Ahmad : Cuba tengok matahari itu! Betapa patuh ia mengikut aturan Allah
Ahmad : Cuma manusia aje banyak ingkar
Ahmad : Menipu, arak, fitnah, menafikan sunah Nabi

Atan : Kau nak tau yang lebih dahsyat lagi?

Ahmad : Apa dia?

Atan : Takkan kau tak tau kot?

Ahmad : Cakap le apa dia?

Atan : Orang yang selalu mencari kesalahan orang lain! Macam kita ni le!
Maghrib dah masuk masih leka lagi!

"Keburukan insan itu ia lupa aib dirinya sendiri. Dia menyebut-nyebut keaiban saudaranya yang tersembunyi. Andainya ia seorang yang berakal nescaya tidaklah ia aibkan orang lain. Pada dirinya penuh keaiban andainya diperhatikan cukuplah baginya" - Kata-kata Hukama'

Sabtu, 29 Januari 2011

Jangan Ambil Hal Terhadap Fitnah


Si A : Aku tak tahanlah dengan dia tu. Macam-macam dia fitnah aku.

Ustaz : Jangan kita beri tumpuan pada dia. Nanti hati kita sakit. Masalah pun tak akan selesai.

Si A : Lepas tu nak buat macamana? Takkan nak biar je.

Ustaz : Syeikh Jalil Qasim al-Khososi r.a.hu berkata: “Jangan pedulikan orang yang membuat fitnah terhadapmu. Tetapi tumpukanlah perhatian kepada Allah. Allah akan menghilangkan tukang fitnah itu daripada kamu. Kerana bahawasanya Allah lah yang menggerakkan dia membuat fitnah terhadapmu untuk menguji keikhlasanmu.

Si A : Kenapa macam itu pula?

Ustaz : Sekiranya engkau membuat perhatian kepada orang yang membuat fitnah kepada kamu, fitnah itu akan berterusan dengan dosa kamu (terlalai dari zikirullah). Jika mereka rujuk kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupi bagi mereka untuk menyelesaikan urusan mereka dan akan dihilangkan tukang-tukang fitnah itu dari mereka”


nota: Ustaz Zakaria Talib

9 Fadhilat Mengasihi Anak-AnakZaman sekarang ramai orang buang anak, dera, bunuh dan abaikan kanak2. Tahukah mereka apakah ganjaran yang akan mereka perolehi dengan dengan menyayangi mereka. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap yang kita lakukan pasti akan diberikan ganjaran.
 1. Ciumlah anakmu kerana pahala setiap ciuman itu dibalas dengan satu darjat syurga. Nisbah di antara dua darjat ialah 500 darjat.
 2. Syurga itu ialah sebuah kampung kesenangan, tiada masuk ke dalamnya melainkan orang yang menyukai kanak-kanak.
 3. Barangsiapa keluar ke pekan Muslim dan membeli barang-barang dan kembali ke rumah dengan buah tangan untuk anak-anaknya, nescaya mendapat rahmat daripada Allah dan tidak diseksa di Akhirat kelak.
 4. Muliakan anak-anak dengan mengajar mereka adab dan ilmu agama. Barangsiapa memuliakan anak-anaknya dalam keadaan jahil dia turut menanggung tiap-tiap dosa yang dilakukan oleh anaknya itu dan barangsiapa membekalkan anaknya itu turut diperolehinya.
 5. Aqrak pernah terlihat Nabi SAW mencium cucu baginda Hassan. Aqrak berkata; “Anakku sepuluh orang banyaknya, namun tiada seorang pun yang pernah aku cium.” Sabda Nabi SAW; “Orang yang tidak menyayangi tidak pula akan disayangi.”
 6. Barangsiapa ke pasar dan membeli sesuatu barang untuk ahli keluarganya dan dia memikulnya ke rumah; pahalanya seperti dia memikul sedekah untuk orang yang sangat berhajat.
 7. Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki. Maka barangsiapa menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail.
 8. Barangsiapa yang mengembirakan anak perempuannya, darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah. Orang yang menangis takutkan Allah diharamkan oleh Allah akan api neraka ke atas tubuhnya.
 9. Seorang lelaki bertanya; “Ya Rasulullah, kepada siapakah harus aku berbakti? ” Jawab baginda; “Berbaktilah kepada ibu bapamu.” Kata lelaki itu lagi; “Ibu bapaku sudah tiada lagi.” Sabda Nabi SAW; “Kalau begitu berbaktilah kepada anakmu, ibubapa berhak terhadap dirimu dan anakmu pula berhak ke atas dirimu.”
Senangnya nak buat pahala, kan? Jom buat pahala banyak-banyak!! Semoga Allah swt memberikan kita taufiq dan hidayah untuk mengamalkan dan menyampaikan ilmu ini kepada orang lain.

nota: sumber dari anakkusoleh.com

Jumaat, 28 Januari 2011

Roh Bahagia, Roh Derita (Fatul Ghaib)

Kuliah Syeikh Abdul Qadir JailaniRoh manusia berada di dalam dua keadaan, tidak ada tiga. Iaitu dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan derita. Apabila ia dalam keadaan derita, maka timbullah perasaan resah gelisah, merunggut, tidak reda, mengkeritik dan menyalahkan Allah, tidak sabar, tidak tawakkal, timbul akhlak buruk, menyekutukan Allah dengan yang lain, dan akhirnya tidak percaya atau kufur.

Apabila ia dalam kesenangan, maka ia menjadi mangsa tamak haloba, hawa nafsu kebinatangan dan keiblisan. Nafsunya tidak puas-puas. Ia hendakkan barang yang ditentukan kepada orang lain. Maka tidak lepas-lepaslah ia dalam kesusahan dan derita sama ada di dunia atau di akhirat.

Sesungguhnya hukuman yang paling azab ialah mencari atau menuntut apa yang bukan diuntukkan kepada kita.

Apabila ia dalam kesusahan, tidaklah ia mahu yang lain kecuali meminta kesusahan itu dihilangkan dan tidaklah ia ingat kepada keseronokkan dan kehendak kepada apa-apa yang mensukacitakan. Tetapi bila ia diberi kesenangan dan keseronokkan, maka kembalilah ia tamak, dengki, ingkar dan melakukan perkara-perkara berdosa dan bermaksiat. Lupalah ia kepada penderitaan yang dialami olehnya dahulu.

Maka ia akan dikembalikan semula mengalami kesusahan dan penderitaan yang lebih dahsyat daripada dahulu lagi kerana ia telah berdosa dan perlu dihukum. Dengan cara ini ia akan sedar dan menjauhkan dirinya dimasa akan datang dari melakukan dosa dan noda. Kesusahan dan penderitaan itu dapat menyelamatkannya.

Sekiranya ia berkelakuan baik ketika derita dan kesusahan dibuang darinya, serta patuh, syukur dan reda dengan Allah, maka itu adalah lebih baik kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah akan tambah kurniaan, nikmat, kebahagiaan keselamatan pada dia.

Oleh yang demikian, barangsiapa berkendak keselamatan dalam hidup di dunia ini dan di akhirat, maka hendaklah tanamkan perangai sabar, rela bertawakkal kepada Ilahi, jauhkan merunggut terhadap manusia dan dapatkan segala keperluan dari Allah Yang Maha Agung. Patuhlah kepada Allah dan abdikan diri kepada Allah sahaja. Allah lebih baik dari selain Allah.

Selalunya apa yang tidak disampaikan kepada kita itu adalah sebenarnya satu kurniaan atau hadiah. Hukuman itu adalah satu kebaikan. Penderitaan yang ditimpakan oleh Allah itu adalah satu ubat. Semua perbuatan Allah kepada makhlukNya adalah baik dan berdasarkan hikmah kebijaksanaan Allah. Allah sahaja Yang Maha Tahu. Manusia tidak mengetahui ilmu Allah sedalam-dalamnya. Dengan itu, adalah lebih baik si hamba terus bertawakkal, menyerah kembali kepada Allah, melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang ditegah. Jangan salahkan Allah dan merunggut serta mengatakan Allah zalim dan tidak tahu atau sebagainya. Jangan salahkan lakunan Allah.

nota: terbitan Ustaz Zakaria Talib

Khamis, 27 Januari 2011

Bantuan Kecemasan Untuk Pesakit Angin Ahmar / Stroke

Sekarang ni serangan angin ahmar / stroke makin banyak terjadi. Kalau dulu mangsanya orang yang berumur tapi sekarang tidak lagi. Umur seseorang bukan lagi penentu untuk diserang penyakit ini. Malah yang berumur belasan tahun pun boleh terkena. Di sini saya nak share bantuan kecemasan yang perlu kita lakukan apabila ada yang terkena serangan ini. Teringin juga hendak tahu punca utama kenapa perkara ini boleh berlaku. Saya akan cari dan dapatkan maklumatnya nanti.


"A stroke involves loss of brain functions caused by a loss of blood circulation to areas of the brain. The blockage usually occurs when a clot or piece of atherosclerotic plaque breaks away from another area of the body and lodges within the vasculature of the brain. "

Alat yang diperlukan ialah jarum suntikan ataupun jarum jahit yang kebiasaanya ada di rumah. Ianya adalah satu kaedah yang terbukti berkesan dengan izin Allah dan merupakan cara yang agak luar biasa untuk sembuh dari penyakit angina ahmar yang boleh membawa kepada lumpuh jika tidak dirawat dengan segera. Risalah ini diterjemah dari risalah asal berbahasa Inggeris. Bacalah untuk pengetahuan anda dan mungkin ianya berguna jika ditakdirkan ada antara ahli keluarga, jiran dan rakan-rakan anda terkena penyakit ini suatu hari nanti.

Ianya amat menakjubkan jika berhasil, luangkan masa anda untuk membacanya dengan teliti dan simpan risalah ini sebab mungkin ada nyawa seseorang yang boleh diselamatkan dengan izin Allah melalui tip-tip yang akan dibincangkan. Bapa saya meninggal dunia akibat penyakit angin ahmar 3 tahun lalu setelah terlantar lumpuh selama sebulan. Masa itu saya tidak tahu apa-apa tentang rawatan kecemasan untuk pesakit angin ahmar.

Walau bagaimanapun masih belum terlewat untuk kita kongsi bersama. Sila baca dan sampaikan kepada saudara-mara serta rakan-rakan anda. Yayasan AMAL tidak mempunyai ramai sekarelawan perubatan bagi memenuhi permintaan rawatan dari masyarakat setempat. Semoga buletin seumpama ini boleh membantu anda melakukannya sendiri.

Apabila serangan angin ahmar mengenai seseorang, kapilari darah di dalam otaknya menghadapi risiko untuk pecah. Bila anda berhadapan dengan seseorang yang baru terkena angin ahmar dan tidak sedarkan diri, pertama sekali anda jangan panik dan bawa bertenang. Tidak kira di mana sahaja mangsa itu berada, jangan alihkan ke tempat lain. Kerana pergerakan pada ketika itu boleh menyebabkan kapilari darah di otak mangsa terus pecah. Bantu mangsa untuk duduk dan sokong badannya supaya tidak terjatuh. Jika mangsa terjatuh semula, keadaan mungkin akan bertambah buruk.

Jika di rumah anda ada jarum suntikan (alat yang terbaik), jarum jahit atau pin baju yang tidak berkarat, segera panaskan dengan api untuk disterilkan. Kemudian dengan berhati-hati cucuk kesemua hujung jari-jari tangan mangsa kira-kira 1 mm dalamnya, seperti rawatan akupuntur. Cucuklah sehingga menitiskan darah, jika perlu picitlah jari-jarinya sehingga mengeluarkan darah. Apabila kesemua 10 jari mengeluarkan setitis darah tunggu beberapa minit sehingga mangsa sedar semula.

Jika berlaku perubahan bentuk mulut, tarik telinganya sehingga kemerahan. Kemudian cucuk kedua belah telinga dengan jarum sehingga mengeluarkan 2 titis darah. Beberapa minit kemudian Insya Allah, mangsa akan sedar semula.

Tunggu sehingga mangsa benar-benar sedar kemudian bawa dia ke hospital. Memanggil ambulance semasa mangsa pengsan dan mengejarkannya ke hospital secara tergesa-gesa sebenarnya boleh menyebabkan kapilari darah di otak mangsa pecah dan berlaku pendarahan. Sukar untuk mangsa dipulihkan apabila keadaan ini berlaku. Ada kemungkinan daya ingatan mangsa akan hilang sepenuhnya, walaupun dia mampu berjalan semula.

”Saya belajar tentang menitiskan darah bagi menyelamatkan nyawa dari seorang doctor tradisional Cina bernama Ha Bu-Tung yang tinggal di Sun-Juke. Selain itu saya juga berpengalaman mempraktikkannya. Sebab itu saya yakin cara ini adalah berkesan 100%” menurut seorang pengamal kaedah rawatan ini. Tambah beliau lagi ”Pada tahun 1979, ketika itu saya sedang mengajar di Kolej Fung-Gaap dekat Tai-Chung. Tiba-tiba seorang guru lain berlari ke kelas saya dan mengadu; “En. Liu, penyelia kami diserang angin ahmar!.”

Saya pun bergegas ke bilik beliau di tingkat 3. Saya lihat penyelia kami, En.Chen Fu-Tien, telah menjadi pucat, percakapannya tak difahami, dan ada tanda-tanda serangan angin ahmar. Saya segera menyuruh pelajar saya membeli jarum suntikan di farmasi dan terus menyuntik jari-jarinya. Apabila kesemua 10 jarinya menitiskan darah, (setiap jari setitis darah), selang beberapa minit muka En Chen kembali kemerahan dan dia membuka matanya.

Malangnya mulut beliau masih belum normal, jadi saya menarik telinganya untuk mengalirkan darah ke situ. Bila telinganya kemerahan, saya menyucuk kedua-dua telinganya sehingga menitiskan 2 titik darah. Selepas 3-5 minit, bentuk mulutnya kembali normal dan percakapannya kembali jelas. Kami memberikan dia secawan teh panas, merehatkannya seketika sebelum membawanya ke Hospital Wei Wah.

Dia ditahan semalaman dan dibenarkan keluar keesokan harinya untuk terus bertugas di sekolah. Keadaan beliau kembali seperti biasa, tiada apa-apa kesan angin ahmar. Kebiasaanya mangsa angin ahmar yang mengalami pendarahan di otak dalam perjalanan ke hospital adalah sukar untuk dipulihkan seperti sediakala. Angin ahmar adalah antara penyebab utama kematian. Mereka yang bernasib baik dipanjangkan umur tetapi kebanyakannya lumpuh sehingga akhir hayat.

Penyakit angin ahmar ini ada kemungkinan untuk mengenai sesiapa sahaja. Jika semua di antara kita boleh mengingati kaedah penitisan darah ini dan memulakannya segera, dalam jangka masa pendek, mangsa-mangsa boleh kita selamatkan dengan izin Allah dan ada harapan pulih seperti sediakala. Diharapkan kaedah bantuan kecemasan mangsa angin ahmar ini dapat dihebahkan supaya penyakit ini tidak tersenarai sebagai penyebab utama kematian di kalangan kita.

SETIAP PENYAKIT ADA UBATNYA KECUALI MAUT DAN SETIAP YANG BERNYAWA PASTI AKAN MENGHADAPI MAUT.

DITERBITKAN OLEH : URUSETIA AMAL KEMASEK
PT758 TINGKAT 1, BANGUNAN SEDC, KEMASEK 24200 KEMAMAN, TERENGGANU D.IMAN
TEL: 09-8662230 FAX: 09-8662231 EMAIL: info@amalmalaysia.net

p/s: terima kasih kepada kawan saya (cik ila) yang telah e-mailkan panduan ini.

Selasa, 25 Januari 2011

Kelebihan Surah & Ayat Al-Quran

 1. Surah Al-Baqarah (ayat 285-286) :- Baca sblm tidur terselamat dari bala bencana dan mara bahaya.
 2. Surah Ali 'Imran (ayat 1-3) :- Akan tercapai kesihatan dari segala penyakit dan terselamat dari gangguan jin.
 3. Surah Ali 'Imran (ayat 16) :- Untuk memohon keampunan dari Allah.
 4. Surah Annisaa' (ayat 75) :- Nescaya akan terselamat dari kejahatan para penjahat.
 5. Surah Al-Maidah (ayat 7) :- Baca 3 hari berturut2 selamat dari was2 semasa wudhu dan solat.
 6. Surah Al-Maidah (ayat 89-101) :- Baca dalam air dan beri minum kpd org pendusta, insyaallah dia tidak akan bercakap dusta lagi.
 7. Surah Al-An'aam :- Baca 7x akan terhindar dari segala bala bencana.
 8. Surah Al-An'aam (ayat 63-64) :- Dibaca oleh penumpang kapal, akan terselamat dari karam dan tenggelam.
 9. Surah Al-A'raaf (ayat 23) :- Baca tiap2 solat fardhu lalu istighfar akan terampun dosa.
 10. Surah Al-A'raaf (ayat 47) :- Akan terpelihara dari kekacauan para penzalim dan mendapat rahmat Allah.
 11. Surah Al-Anfal (ayat 62-63) :- Nescaya akan dicintai dan dihormati oleh sekelian manusia.
 12. Surah Al-Baraah/Taubah :- Terselamat dari kemunafikan dan tercapai hakikat iman.
 13. Surah Al-Baraah/Taubah (ayat 111) :-Baca di kedai atau tempat berniaga, insyaallah akan maju.
 14. Surah Al-Baraah/Taubat (ayat 128-129) :- Baca untuk orang sukakan kita. Selalulah menghafal bacaan ini dan sekiranya pada seketika waktu kita terlupa membaca walaupun berulang2 kali masih tidak mengingatinya, itu menandakan ajal kita semakin hampir.
 15. Surah Yunus (ayat 31) :- Baca pada wanita hamil, lahir anak dengan selamat.
 16. Surah Yunus (ayat 64) :- Nescaya terhindar dari mimpi2 buruk dan mengigau.
 17. Surah Al-Hud :- Mendapat kekuatan dan kehebatan serta ketenangan dan tenteram jiwa.
 18. Surah Al-Hud (ayat 56) :- Baca setiap masa akan terselamat dari gangguan manusia jahat dan binatang liar.
 19. Surah Al-Hud (ayat 112) :- Baca 11x slps solat 5 waktu akan mencapai ketetapan hati.
 20. Surah Yusuf :- dimurahkan rezeki dan diberi kemuliaan disisi Allah.
 21. Surah Yusuf (ayat 64) :- Akan terhindar dari kepahitan dan kesukaran hidup.
 22. Surah Yusuf (ayat 68) :- Nescaya Allah akan kurniakan kesolehan pada anak2.
 23. Surah Ar Ra'd (ayat 13) :- Akan selamat dari petir.
 24. Surah Ar Ra'd (ayat 28) :- Baca nescaya sakit jantung akan sembuh.
 25. Surah Ibrahim (ayat 32-34) :- Baca nescaya anak2 akan terhindar dari syirik dan bidaah.
 26. Surah Al-Hijr (ayat 97-99) :- Baca pd wanita yg selalu keguguran, nescaya kandungan akan selamat.
 27. Surah Al-Isra (ayat 45-46) :- Baca utk pendinding diri dari kejahatan manusia.
 28. Surah Al-Kahf :- Baca surah ini setiap malam jumaat, dimurahkan rezeki.
 29. Surah Maryam :- Nescaya mendapat kejayaan di dunia dan akhirat.
 30. Surah Thaha :- Allah akan kurniakan ilmu pengetahuan dan tercapai segala maksud.
 31. Surah Thaha (ayat 25-28) :- Baca 21x setiap solat subuh, nescaya otak akan cergas dan akal sempurna.
 32. Surah Al-Anbia (ayat 83) :- Baca nescaya mendapat sebesar2 pangkat disisi Allah.
 33. Surah Al-Hajj :- Allah akan binasakan musuh2nya.
 34. Surah Al-Mukminun :- Baca dalam air minum orang yang minum minuman keras, nescaya berhenti minum.
 35. Surah Al-Mukminun (ayat 28) :- Perahu selamat dari karam dan rumah akan selamat dari kecurian dan dari serangan musuh.
 36. Surah An-Nur :- Terhindar dari mimpi buruk.
 37. Surah An-Nur (ayat 35) :- Baca setiap Jumaat sebelum Asar, nescaya disegani oleh orang ramai.
 38. Surah Al Furqan :- Baca 3x dlm air dan percikkan dalam rumah, nescaya selamat dari gangguan binatang liar dan ular
 39. Surah Asy Syu'ara (ayat 130) :- Baca 7x dengan senafas pada orang yang digigit binatang bisa, nescaya akan hilang bisanya
 40. Surah An Naml :- Baca nescaya nikmat2 Allah akan kekal kepadanya.
 41. Surah Ar Rum :- Baca nescaya Allah akan binasakan orang2 yang hendak menzaliminya.
 42. Surah Al Ankabut :- Nescaya demam sembuh dan juga terhindar dari gelisah.
 43. Surah Luqman :- Nescaya terhindar dari segala penyakit2 perut
 44. Surah Luqman (ayat 31) :- Nescaya terselamat dari mangsa banjir
 45. Surah As Sajadah :- Baca setiap malam Jumaat
 46. Surah As Sajadah (ayat 7-9) :- Baca ke atas anak baru lahir nescaya terhindar dari segala penyakit rohani dan jasmani.
 47. Surah Al Ahzab (ayat 45-48) :- Nescaya mendapat kemuliaan dan kehormatan sejati.
 48. Surah Al Ahzab (ayat 60-66) :- Nescaya Allah akan membinasakan musuh2nya.
 49. Surah Saba :- Nescaya terselamat dari segala bala bencana.
 50. Surah Fathir (ayat 29-30) :- Nescaya Allah akan memberkati perniagaannya.
 51. Surah Yasin :- Baca setiap malam Jumaat. Baca 41x nescaya tercapai segala hajat. Baca 21x doa istighfar untuk ibubapa akan diampunkan Allah.
 52. Surah As Saffat :- Insyaallah akan memelihara dari gangguan jin.
 53. Surah Shad (ayat 42) :- Nescaya mendapat kebahagiaan sejati.
 54. Surah Al-Furqan :- Baca 3x dalam air dan percikkan dalam rumah, nescaya selamat dari ganggun binatang liar dan ular.
 55. Surah Asy Syura (ayat 15) :- Memohon perlindungan dan menegakkan keadilan.
 56. Surah Ad Dhukan :- Baca diwaktu malam, maka meminta ampun baginya 70000 para malaikat diwaktu pagi.
 57. Surah Al Waqiah :- Baca setiap malam jauh dari papa. Baca 40x setiap hari akan dipermudahkan rezeki.
 58. Surah Al Mulk :- Baca setiap hari solat isyak akan mendapat keampunan. Terlepas dari seksa kubur dan terkeluar dari neraka masuk ke syurga.

Isnin, 24 Januari 2011

Cerita Hujung Minggu 22&23hb Januari

Dah pukul 1 pagi tapi masih tak tidur lagi... mata belum mengantuk walaupun hari ni sebenarnya mata ni betul-betul mengantuk tapi bila sampai je Nurul Iman terus segar mata. Dah lama tak solat jemaah dan dengar kuliah maghrib. Nak buat macam tu kenalah datang Nurul Iman. Betullah... kalau kita dekat dengan tuhan bermacam keindahan yang kita dapat rasa... (susah nak tafsirkan...) semenjak menjejakkan kaki ke Nurul Iman, banyak keindahan yang tercipta... yang utama pastinya dapat memiliki my baby Iman. Erm.. gerak hati suami utk ke sana nampaknya memberi begitu banyak yg tersurat... dan yang pasti rasa malu pada diri sendiri bila tengok orang lain berebut-rebut nak dekatkan diri dengan Tuhan. Biasanya kami akan ke sana at least once a month. Sambil-sambil bawa Iman jumpa his real mama dengan Tok Ayah (Owner Pondok). Seronok tengok mama dengan Tok Ayah dia happy dengan perkembangan Iman...

Apa itu Nurul Iman?? (sebuah tempat pengajian agama atau lebih biasa dikenali sebagai sekolah pondok). Maaflah tak boleh cerita lebih-lebih...

Kami sampai lewat... sampai terus solat maghrib (jemaah) di surau.. dengar kuliah sampailah isyak.. lepas isyak ada bacaan surah sod dengan zikir (tapi kami tak tunggu, nak balik awal sebab ayah Iman nak kerja esok). Akhirnya tak juga balik bila diorang suruh tunggu makan. Biasanya kalau ada kuliah dan hari kebesaran diorang buat jamuan makan (makan dalam talam kat surau). Tapi hari ni kami makan di rumah Tok Ayah. Best tau masakannya... memang sedap kalah kat kedai... (setakat kedai yg pernah kitorang makanlah). Biasanya diorang masak nasi beriani (daging/ayam dlm nasi) dengan kuah dalca. Rasa nak tambah-tambah tapi seganlah... diorang punya layanan pada tetamu buat kita segan pula... macam VVIP je...

Semalamnya hari Sabtu pergi cari barang-barang Iman... jauh juga sampai ke Sentosa... harganya ok.. apa nama kedainya dah lupa tapi besar jugalah (kedai 2 tingkat) lebih kurang namanya Baby Store (nanti update). Sebelum tu hantar laptop ummi ke kedai untuk repair... tulah gatal-gatal update dah clash driver tapi nasib baiklah system ok lagi.. kalau tak terpaksa re-format balik. Apa pun yang pasti kena keluar duit extra bulan ni untuk repair laptop.

Aktiviti minggu ni disudahi dengan cerita yang menyenangkan... tiada masalah...

Jumaat, 21 Januari 2011

Erin & Elia : 1st Combined Giveaway (FCG)

Join GA ini pula.. sekarang UI dan AI telah menjadi peminat setia KFCM dan secara tak langsung selalu follow FB dia dgn blog cik Elia.

Sesiapa nak join boleh pergi ke blog:

segala peraturan dan syarat-syarat ada di sana


Erin & Elia : 1st Combined Giveaway (FCG)


tarikh tutup: 4 Feb 2011
masa: 1159pm

Rabu, 19 Januari 2011

Karnival Karangkraf 2011Datang beramai-ramai ke gerai GRUP BUKU KARANGKRAF sempena KARNIVAL KARANGKRAF yang bakal diadakan di KOMPLEKS KUMPULAN MEDIA KARANGKRAF, Lot 2 Jalan Sepana 15/3, Seksyen 15 Shah Alam pada 28 - 30 Januari 2011 pada jam 9.00 pagi - 6.00 petang. DISKAUN antara 30% - 50% disamping bertemu mesra dengan novelis & penulis kesayangan anda secara LIVE!!!


Map Karangkraf

Lucky Giveaway by Littleimie

Ummi Iman 1st time join GA

Lucky Giveaway by Littleimie


rakan tag: 1. Mommy & Daddy & 2. ZagCoklat

terima kasih Mommy & Daddy coz tag Ummi Iman

Islam Mementingkan Kasih Sayang


Hadis:

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Kasihanilah mereka yang berada di bumi nescaya kamu akan dikasihi oleh mereka yang tinggal di langit”. (Riwayat at-Tabrani)

Huraian:

1. Kasih sayang adalah satu sifat yang terpuji yang amat digalakkan bagi setiap individu Muslim.

2. Belaian dan layanan yang mesra akan melahirkan suasana yang mesra, harmoni dan tenang dalam kehidupan. Oleh itu Islam amat menekankan tentang pentingnya nilai kasih sayang dalam sistem kekeluargaan dan juga kehidupan bermasyarakat.

3. Antara tumpuan (bentuk) kasih sayang itu adalah:

i. Ucapan dan kata-kata yang menggunakan perkataan yang manis dan bersopan.

ii. Melalui sentuhan yang lemah lembut.

iii. Melalui pujukan, pujian, penghargaan dan senyuman.

4. Apabila ditinjau tentang kehidupan masyarakat hari ini ternyata punca perpecahan yang berlaku ialah kerana kurangnya semangat kasih sayang dalam pergaulan mereka. Akibatnya mudahlah musuh Islam menyebarkan pelbagai hasutan dan propaganda agar umat Islam terus berpecah dan bertelingkah sesama sendiri yang akhirnya membawa kepada kejatuhan umat.

Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Selasa, 18 Januari 2011

Kerana Facebook


Dah setahun lebih guna facebook untuk berinteraksi dengan kawan-kawan lama dan keluarga. Sampai ayah iman membebel cakap asyik-asyik FB. Memangkan kalau dah terjebak payah nak jauhkan. Biasalah duduk rumah tak tau nak buat apa (eh! bukan ke banyak lagi yang boleh dilakukan.. ha2) Tapi betullah kata orang apa pun kemudahan tak boleh disalah guna. Kenalah ambil yang positif dan buang yang negatif. Kadang-kadang seronok baca komen-komen orang dalam FB ni dan ada juga yang tak seronok nak baca. Apa pun terpulanglah pada diri masing-masing jangan sampai membuka aib diri sudahlah...


ada yang positif dan ramai yang negatif. Tapi itu semua tidak benar menurut link di bawah ini:

dan juga respond pembaca dalam weeklyworldnews.com yang berbunyi:

‎"There’s a silly rumor exploding on the Internet this weekend, alleging that Facebook is shutting down on March 15 because CEO Mark Zuckerberg “wants his old life back,” and desires to “put an end to all the madness.”

[UPDATE] We have official confirmation from Facebook Director of Corporate Communications Larry Yu that the rumor is false. We asked him via e-mail if Facebook was shutting down on March 15, to which he responded, “The answer is no, so please help us put an end to this silliness.” He added, “We didn’t get the memo about shutting down and there’s lots to do, so we’ll just keep cranking away like always.”

Let’s think about this for a minute. Would Facebook decide to shut down the company just a few days after announcing a round of funding, consisting of $450 million from Goldman Sachs and $50 million from Russian investment firm Digital Sky Technologies, on a valuation of $50 billion?

The spurious report was started by a site to which we refuse to link, known for its reports of impending attacks of alien spaceships and false reports of a Michelle Obama pregnancy.

The fact that this absurd hoax spread so efficiently makes us wonder: Will people believe anything?" @edreiEuri
Nak share komen Niezam yang agak kelakar ini juga... tapi ada benarnya...


Mati dan Facebook

PERTAMA sekali Niezam nak mengucapkan terima kasih kepada Mark Zuckerberg kerana memperkenalkan rangkaian laman sosial Facebook. Kerana Facebooklah Niezam dapat jumpa kawan-kawan lama dan makwe lama opsss...!

Facebook amat berjasa kepada umat manusia sampaikan bila ada ura-ura Facebook hendak ditamatkan, ramai yang jadi resah gelisah.

Facebook hari ini dah macam nyawa. Tak ada Facebook, tak boleh hidup. Bayangkan, ada orang yang nak terkentut pun dia beritahu dalam Facebook. Bangla atas rumah tumbuk sambal pun orang mengadu dalam Facebook. Bos kat pejabat yang “kipoci” pun kena bantai dalam Facebook.

Lebih padah lagi apabila Facebook itu disalah guna. Kalau orang biasa yang menyalahgunakan jaringan rangkaian sosial itu bukanlah masalah besar tetapi ia akan menjadi besar kalau artis yang punya angkara.

Niezam ada membaca banyak komen artis dalam Facebook termasuklah pelakon Abby Abadi mendedahkan Norman Hakim dan Memey Suhaiza tinggal serumah. Siapa nak jawab bila artis sendiri yang dedahkan kisah dalam kain mereka sendiri?

Ia belum lagi artis-artis yang memasukkan gambar tidak senonoh macam kes yang berlaku kepada Fasha Sandha apabila gambar dia pakai bikini tersebar gara-gara Facebook. Inilah bahananya Facebook.

Yang Niezam paling meluat sejak kebelakangan ini mereka dalam industri hiburan berlumba-lumba hendak mengemas kini status apabila mendengar sesuatu perkara yang tak betul terutamanya mengenai kematian untuk ucap takziah.

Niezam ambil contoh bagaimana kecoh apabila kisah pelakon Ahmad Busu dikatakan meninggal dunia yang disebarkan di dalam Facebook sebelum ini. Begitu juga Maizawati (bekas isteri Akhil Hayy) yang kemalangan dikatakan maut dalam kejadian itu.

Rosyam juga pernah menerima nasib kononnya dia meninggal dunia kerana kemalangan sedangkan yang meninggal dunia seorang pekerjanya.

Facebook sepatutnya dijadikan sebagai tempat untuk memudahkan berita benar disebarkan dan bukan menyebarkan berita-berita tak benar dan juga mencari kontroversi melibatkan diri sendri dan orang lain.

Niezam pening kepala dengan sesetengah pihak yang macam ni. Ingat... bab-bab mati bukan benda main-main. Tak boleh senang-senang kita nak tulis orang itu mati, orang itu kemalangan tanpa usul periksa.

Tak ada faedahnya kalau menjadi orang pertama memaklumkan sesuatu berita ada orang mati sedangkan orang yang dikatakan mati itu masih lagi hidup.

Apa yang berlaku kepada seorang juruhebah radio yang pandai-pandai mengumumkan kematian seorang pembesar negara tak lama dulu harus dijadikan pengajaran apabila orang yang dimaksudkan itu belum meninggal dunia.

Sekali lagi Neizam ulang, bab-bab mati bukan benda main-main. Jadi selepas ini kalau ada di antara kita yang membaca status kematian seseorang menerusi Facebook, jangan mudah percaya.

NIEZAM: Face to face.

Kontroversi Azan

Jangan Malaysia jadi seperti Singapura yang tidak boleh azan guna pembesar suara sudah...

Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin (tiga dari kanan) bersama Ng Kian Nam (tiga dari kiri) berpegangan tangan dengan wakil NGO Melayu selepas memohon maaf dalam isu azan di Kuala Lumpur, Isnin. - Foto The Malaysian Insider.


Kontroversi Azan: Peguam Mohon Maaf


KUALA LUMPUR: Seorang peguam, Ng Kian Nam pada Isnin memohon maaf ekoran aduannya berkaitan azan dari Masjid Al-Ikhlasiah di Kampung Kerinci di sini sehingga menimbulkan bantahan umat Islam.

Beliau menyifatkan terdapat 'salah faham' dalam isu berkenaan sehingga menimbulkan kemarahan penduduk Islam di kawasan terbabit.

“Saya meomohon maaf kepada seluruh muslim kerana salah faham yang saya timbulkan. Sebenarnya saya tak dapat bezakan antara azan dan kuliah Subuh,” katanya kepada pemberita di sini.

Katanya, dia telah tersalah anggap bahawa kuliah Subuh adalah azan sehingga menyebabkannya membuat aduan kepada Pejabat Perdana Menteri pada 20 disember tahun lalu.

Di dalam surat itu, jelas pemimpin Pemuda MCA itu, dia mencadangkan kepada pihak berkuasa supaya menyediakan garis panduan bagi mengawal volum pembesar suara di masjid sambil menambah bahawa azan menganggu tidurnya setiap pagi.

Ekoran itu dua pertubuhan bukan kerajaan (NGO) Melayu mengadakan demontrasi membantah tindakan Ng Jumaat lalu, lapor The Malaysian Insider.

Turut hadir pada sidang media berkenaan termasuk Ketua Umno Bahagian Lembah Pantai, Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin serta wakil NGO terbabit.

Difahamkan Raja Nong Chik mengadakan pertemuan dengan semua pihak terbabit sebelum sidang media berkenaan.

Dalam pada itu, Ng memberitahu, setiap manusia mempunyai kelemahan dan sebagai bukan Islam dia tidak dapat membezakan antara azan dan kuliah Subuh semasa mengirimkan surat aduan tersebut.

Dalam pada itu, Raja Nong Chik berpuas hati dengan permohonan maaf Ng dan tidak mahu isu berkenaan terus disensasikan lagi.

“(Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator) Datuk Seri Jamil Khir (Baharom) juga menyebut bahawa tiadan sebarang tindakan berkaitan isu itu, jadi saya seru semua pihak jangan mensensasikan isu ini untuk apa tujuan sekalipun.

“Ini hanya isu kecil akibat salah faham,” kata Menteri Wilayah Persekutuan itu.

Iman Kena Selsema


Semalam punya cerita baru nak update. Semalam waktu tidur dalam pukul 2/3 pagi tiba-tiba Iman menangis, ingatkan nak susu tapi rupanya hidung dia tersumbat (tak selesalah tu..) tak tahu puncanya kenapa... mungkin sebab saya potong rambut dia dan mandikan.. masa tu dh malam, ataupun berjangkit dengan saya yang juga selsema. Dah cuba letak kunyit hidup tapi masih tak berhenti. Sebelum tu bawa Iman pergi klinik, alhamdulillah badan dia taklah panas sangat. Harap sangat Iman cepat sembuh... saya pun malam tak cukup tidur risau tengok dia takut susah bernafas. Walaupun tak sihat masih lalu menyusu, makan dan bermain.. Setakat menjaga Iman ini baru pertama kali dia kena selsema yang serius.

Isnin, 17 Januari 2011

The True Story Behind 11 September 2001


hi
do you know someone in DC?
all flight 77 investigations need an image of the skyline (look at the attached image) in good resolution & less jpg compression, perhaps easy to take from the highway (blue dot on the image) while driving.
possible?


Setelah sekian lama tragedi ini berlaku barulah tahu kebenaran disebalik apa sebenarnya yang berlaku pada 11 September 2001. Ramai yang mengatakan ini adalah lakonan semata supaya masyarakat dunia hari ini membenci orang islam. Tapi nasib baiklah walaupun kafir ramai juga yang menentang apa yang Bush lakukan.

Kekejaman beliau dalam menghancurkan negara islam yang meragut banyak nyawa malah sanggup menyerang negara sendiri untuk menunjukkan betapa jahatnya orang islam dan untuk mencipta peluang mencari sebab kenapa beliau dan orang lain membenci orang islam. Tapi sekarang berapa ramaikah yang berani menyerang orang kafir yang memerangi negara islam??

Tuhan tu maha kaya.. kebanyakan negara-negara islam mempunyai hasil dari sumber bumi yang banyak dan kurangnya bencana alam yang dahsyat melainkan jika Allah itu murka apabila ramai hambanya melakukan maksiat dan jauh dariNya.

Nabi juga berpolitik dizaman pemerintahannya tapi dia tidak akan memerangi orang kafir melainkan orang kafir terlebih dahulu memerangi orang islam. Baginda lebih menyukai diplomasi dalam pemerintahannya dan keutamaan baginda lebih kepada menyebarkan dan menarik agama lain memeluk agama islam. Islam tidak mengajar kepada kekerasan namun setiap kesalahan dijatuhkan hukuman berdasarkan kesalahan yang dilakukan sebagai pengajaran dan supaya kita menjauhkan dari melakukan kesalahan tersebut.

Wallahuaklam.

Untuk melihat apa yang sebenarnya berlaku pada 11 September 2001 sila masuk menggunakan link ini http://web.archive.org/web/20030602175947/http://bombsinsidewtc.dk/wtc-ned.htm

Sabtu, 15 Januari 2011

Bisnes Rakan - Zareen Idris: Home Made Chocolate

Salam niaga... (zaman sekarang siapa yg pandai cipta peluang dialah untung)... erm saya belum lagilah nak tau untung ikut mana. Asyik tumpang orang je he3. Apa pun suka tgk kawan-kawani berjaya dalam bisnes mereka so, kat sini saya nak share bisnes sementara dia update/edit blog dia (http://zagcoklat.blogspot.com/). Tapi tak kisahlah.. mana tau ada yang jalan-jalan di blog ni.. kalau terlihat bolehlah order.. saya takde share(%) pun just tolong kawan-kawan. Sharing is caring.. betul tak? Tapi kalau kawan saya nak bagi lagi bagus (just kidding)

Nak cerita sikit pasal kawan saya ni.. dia ni peramah dan lucu orangnya... (puji sikit.. taklah memang pun.. seronok dapat berkenalan dengan dia masa buat praktikal dulu). Rajinkan buat sendiri lagi tu... dah tentulah HALAL. Boleh dimakan tanpa was2/ragu. SEDAP tau.. selain tu dia ada buat cheese tart... marilah cuba... boleh buat hantaran perkahwinan, door gift dan hadiah kepada seseorang yang istimewa selain boleh dimakan sendiri.... hebat betul saya kempenkan... mestilah sehebat rasanya... rugi kalau tak cuba...


OreoChocRoseChoc


LolliChoc


ShellChoc


HeartChoc


Dah tengokkan nak order mesti nak tau harganya...

Choc with filling without packaging
1 - 99 pcs = Rm0.90
100 - 199 pcs = Rm0.80
200 pcs ke atas = Rm0.70

Choc with filling with packaging
OreoChoc > 1 - 99 pcs = Rm1.80
LolliChoc > 1 - 99 pcs = Rm1.70
100 - 199 pcs = Rm1.60
200 pcs ke atas = Rm1.50


Sebarang pertanyaan atau tempahan bolehlah hubungi Pn Zareen seperti yang tertera di bawah:

Tel : Ina / Zarin : 019 604 3890
Email : ebozarin@yahoo.com 

oh ya... Pn Zareen tinggal di Prima Saujana, Kajang

Jumaat, 14 Januari 2011

Petua - Bayi Sakit Kuning / Jaundice


Antara cara-cara yang boleh dicuba:

 • Mandikan dengan air bunga yang boleh didapati di kedai ubat cina 2 kali sehari. pegi kedai ubat cina minta ubat untuk baby sakit kuning, dia akan bagi bunga kekwa yang dah kering bersama-sama herba, balik rumah rebus bunga dengan air sampai mendidih, biarkan suam-suam kuku, lepas tu baru mandikan baby
 • Mandikan bayi dengan air rebusan pokok dukung anak pagi dan petang kemudian lapkan (tidak perlu bilas).

 • Bagi bayi minum air glukos tanpa perasa.
 • Masakkan halwa kundur (buah kundur yg dikeringkan.. yg ada gula tu). Ambil dalam 2 -3 keping.. masakkan atau rendam dalam air panas tunggu suam kemudian diberi pada baby.
 • Bagi bayi minum air masak dengan banyak
 • Bagi susu ibu
 • Berhenti makan jamu dan makan benda-benda yang panas seperti halia dan lada hitam
 • Elakkan warna kuning di sekitar anak seperti pakaian/alas baby, sarung katil/bantal, langsir dsb.

Khamis, 13 Januari 2011

Petua - Bayi Kembung Perut


 • Apabila anak kecil menangis kerana kembung, pertama sekali yang perlu dilakukan ialah hentikan tangisannya..kerana tangisannya akan menambahkan lagi angin dalam perutnya..sebaik-baiknya dukunglah dia..untuk menghilangkan kembung perut, ambil 2-3 biji lada hitam dan ditumbuk..masuk ke dalam pusat bayi..Biarkan dan tepuk belakang badan bayi.
 • Sebaik-baiknya ialah kita elakkan masalah kembung terjadi pada bayi kita..”BURPING” adalah penting untuk bayi selepas bayi makan atau menyusu..ia juga sebagai tanda yang bayi sudah kenyang.
 • Satu lagi petua ialah apabila tali pusat bayi sudah jatuh, masukan 2-3 biji lada hitam yang ditumbuk ke dalam pusatnya.. Ini adalah petua kampung yang saya perolehi dan amalkan untuk dikongsi bersama anda..Selamat Mencuba..!!!<sumber>
 • Sapu sedikit minyak angin, minyak Mestika Bayini (minyak telon), minyak Telon pada perut, tapak kaki, betis dan bahagian belakang bayi. Gosok perlahan-lahan sambil meniarapkan bayi. Bayi akan kentut atau pun sendawa. Setelah angin keluar, bengkung bayi spt biasa dan jauhkan drp kipas yang dipasang laju atau pun air-cond atau bersiar di tempat yang anginnya dingin atau anginnya kuat.
 • Anda juga boleh bengkungkan perutnya shj dan bukan seluruh tubuhnya. Pastikan bayi tak berpeluh kuat atau terlalu panas (overheat) dgn banyak pakaian atau pakaian terlalu tebal.
 • Apabila basuh baju bayi, jangan rendam dgn air paip, tapi terus basuh dgn sabun, bilas dan sidai hingga kering di bawah matahari. Jika anda rendam dgn air sejuk, fibre meresap hawa sejuk. Bila bayi pakai pakaian yang telah direndam, maka bayi akan mengalami kembung perut. Sebelum anda pakaikan bayi bajunya, pastikan bajunya itu berasa suam atau benar-benar kering, bukan lembab atau berasa sejuk.
 • Bila bayi anda menangis kerana lapar atau kencing/berak, jangan biarkan ia menangis terlalu lama kerana lagi lama ia menangis, lagi banyak udara ia menelan, dan ia akan jadi lagi kembung.
 • Anda juga boleh dakap bayi pada badan anda, tutupkan badan bayi dgn kain nipis atau selimut ringan dan biar ia merasa panas hawa badan anda sambil mengurut betis & tapak kakinya – dgn cara begini bayi akan kurang kembung dan lebih selesa. <sumber>

Petua lain:

 • Layurkan dua helai daun sirih. Setelah itu barutkan pada perut bayi.
 • Ambil jintan manis dan bunjutkan, panaskan atas api lilin, kemudian tekapkan di ari2 bayi. Pastikan tidak terlalu panas

Petua - Menahan Air Liur Anak Dari Meleleh Keluar
Betapa sedihnya apabila melihat kanak-kanak yang mengalami air liur yang sentiasa keluar. Agak sukar juga mengubati penyakit ini. Menurut ubat tradisional, caranya cukup mudah. Bahan ubatnya boleh didapati di mana-mana. Beli atau petik labu yang telah tua, sebaik-baiknya yang mahu dijadikan benih. Ambil tangkainya yang dekat dengan buah iaitu bahagian tangkalnya. Potong nipis sebesar wang syiling 50 sen atau 20 sen. Bahagian atasnya ditebuk untuk membuat lubang yang kemudiannya dicucuk dengan benang hitam.


Masukkan ke leher kanak-kanak itu untuk dijadikan rantai leher. Mudah-mudahan air liurnya akan berhenti dalam masa sebulan atau dua minggu.

Petua - Bayi Sembelit

Jika bayi berusia 2 atau 3 bulan mengalami masalah tidak boleh membuang air besar beberapa hari, cubalah petua ini. Layur beberapa helai daun kunyit di atas api sehingga layu. Letakkan daun kunyit itu di atas perut bayi. InsyaAllah beberapa minit kemudian bayi anda pasti akan membuang air besar.

Petua lain ambil kunyit hidup dan sapukan ditempat membuang air besar.

Petua - Hilangkan Selsema Bayi

ada beberapa petua untuk masalah ini, antaranya:

Ambil sedikit kunyit hidup (tumbuk halus) dan letakkan atas hidung bayi anda... insyaallah selsema akan kering dan bayi akan tidur dengan lena.

Ambil beberapa helai daun sireh ramas hingga mengeluarkan lendir dan letakkan di atas hidung bayi anda.

Lagi Bayi Meninggal di Rumah Pengasuh


Kesiankan bila dengar cerita macam ni.. orang kata dah ajal. Tapi tak semudah tu nak lalui saat kehilangan seseorang yang kita sayang. Lagi-lagi bayi.. belum puas rasanya nak bermain dan melihat dia membesar. Apa pun mungkin tuhan lebih sayangkan dia. Semoga tiada unsur penganiyaan atau kecuaian dari penjaganya. Erm.. sebab tulah risau sangat rasanya nak tinggalkan Iman pada orang lain.

Keputusan Bedah Siasat Bayi Meninggal Ditangguhkan

KULIM: Polis menangguhkan keputusan bedah siasat mayat seorang bayi lelaki berusia empat bulan, yang meninggal dunia setelah dihantar pengasuhnya ke Hospital Kulim semalam.

Ketua Polis Daerah Kulim Supt Ghuzlan Mohd Salleh berkata penangguhan bedah siasat mayat Adruce Armand Dhani Amir Faris itu kerana Bahagian Siasatan Jenayah mahu mendapatkan beberapa maklumat penting dengan menghantar beberapa spesimen kepada Bahagian Jabatan Kimia dan Forensik.

"Seawal-awalnya dalam tempoh dua minggu lagi keputusan bedah siasat itu dapat dipastikan dan dalam tempoh berkenaan pihak kami mengklasifikasikan kematian bayi itu sebagai mati mengejut," katanya ketika dihubungi di sini Rabu.

Dalam kejadian itu, bayi lelaki itu yang dikatakan mengalami kepayahan bernafas di rumah pengasuhnya telah disahkan meninggal dunia di Hospital Kulim di sini kira-kira pukul 1.30 tengah hari.

Bayi tersebut telah dihantar oleh ibunya ke sebuah rumah yang terletak kira-kira 500 meter dari rumahnya untuk dijaga seorang ibu tunggal berusia 54 tahun kira-kira pukul 8.30 pagi semalam.

Sementara itu bapa bayi itu, Amir Faris Abdul Rahim yang dihubungi hari ini berkata jenazah anaknya itu telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Kondok, Nilai, Negeri Sembilan kira-kira pukul 10.30 pagi ini.

Katanya dia dan isterinya Norjehan Saunjandi reda dengan ketentuan Allah. -BERNAMA

Lagi laporannya di Berita Harian..
http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Bayimatisesaknafasdirumahpengasuh/Article/index_html

Rabu, 12 Januari 2011

Iman masuk Peraduan Bayi Bulan Ini - Majalah Pa&Ma

Biasalah ibu-ibu pasti teruja dengan anak masing-masing kan?. Tak kurang juga ummi iman. Saja suka-suka masukkan iman dalam contest ni... tidaklah berharap sangat sebab saya tengok ramai lagi bayi yang lebih layak. Ayah iman tak marah tu dah kira oklah kan... gambar ni gambar candid iman masa iman main kat rumah.. (nampak sangat tak readykan?) sekarang ni saya tengok ramai betul baby nama Iman.. he2 kebetulanlah kot. Apa pun kita sama-sama tunggu keputusannya nanti...

untuk lihat dengan lebih jelas bolehlah masuk guna link di bawah ni:
nak tolong undi pun boleh... terima kasih :)

Selasa, 11 Januari 2011

Perkembangan Iman di usia 6 bulan 3 minggu

Dah lama rasanya tak cerita tentang iman kan? Tak sempat nak berceloteh sebab sibuk layan dia. Sekarang pun kalau mengadap laptop dia sibuk ambil perhatian. Sanggup datang cari ummi dia.. kesian takde kawan nak main.. tengok dia dah datang.. sambung balik sambil pegang dia.. meronta pulak.. bosan dah dia tengok laptop ni... jap nanti sambung.. sementara tu baik upload gambar-gambar terbaru dia. tengoklah dia marah tarik rambut ummi.. adoiii... sambung kembali... iman mengantuk rupanya.. bagi susu masuk buai terus terlena..


ini antara mainan iman yang dibeli oleh ayah iman.. yang panjang berkaki tu tak taulah kenapa saya geli tengok.. masa ayah iman beli saya duduk dalam kereta je.. akhirnya ayah iman simpan mainan tu dalam almari ha2.. lagi satu baby phone tu ayah iman beli di Tesco masa tu pun saya takde.. (bukan tak pergi sekali tapi sibuk layan anak buah cari baju dengan kasut sekolah) ayah iman kata bila dah pegang mainan tu dia menangis tak mau lepas.. (mainan ni banyak kali dah terjatuh atas muka iman bila dia main... kesian... dah lah berat, tapi nak main juga) eh.. tengok tu.. dah boleh duduk (ummi dia lah tu pandai-pandai suruh belajar duduk).. oklah dia dah pandai nak imbangkan badan dan turunkan badan dia dari posisi duduk. Untung juga beli green playmate (yg murah je tu) kalau jatuh taklah sakit..


genap je umur iman 6 bulan.. saya masukkan iman dalam walker.. orang dulu-dulu kata supaya cepat berjalan (sukalah ayah iman kalau iman cepat jalan) tak sabar dia nak bawa jalan.. tapi saya tak masukkan iman hari-hari tengok mood (kelakar), mula-mula masuk dia gayat sikit bila dia tolak kaki dan walker bergerak dia nangis. jadi saya stop dulu.. minggu seterusnya masukkan lagi.. itu pun jarang-jarang. minggu ke tiga bila saya masukkan iman dia dah boleh terus tegak berjalan pergi ke dapur.. heh.. terkejut tengok dia.. sekarang satu rumah dia boleh jalan-jalan.. paling dia suka tarik langsir kat belakang tu.. dengan pergi dapur..


lagi aksi iman posing dalam walker dia.. cute kan!